1. A szolgáltatás tárgya

1.1. A Valodietkekboltja.hu üzemeltetője, a Lehoczky and Coopers Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a jelen dokumentumban (ÁSZF) foglaltak szerint vállalja az Interneten, a Valodietkekboltja.hu címen elérhető oldalain, internetes áruházán keresztül történő szolgáltatás működtetését, üzemeltetését, a szolgáltatás megrendelésétől a megrendelt áruk kiszállításáig.

1.2. A Valodietkekboltja.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában árucikkek megvásárlására van lehetőség. Az oldalon található, és a Megrendelő által megvásárolt áruk jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékleírások pontatlanságáért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Szolgáltató rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet, változhat.

1.3. A Valodietkekboltja.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Természetesen az oldal üzemeltetése során, kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése. Az egyes készletek meglétéért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

1.4. A Valodietkekboltja.hu üzemeltetőjének, a Lehoczky and Coopers Kft. adatai:

Székhely: 2011 Budakalász, József Attila utca 53.
Cégjegyzék szám: 13-09-08-85-72
Cégjegyzéket kibocsátó hatóság: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Adószám: 10889651-1-13
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36/30-460-69-05 (Nyitvatartási időben)

2. A szerződés létrejötte

2.1. Szolgáltató és a Megrendelő között a jogviszony a megrendelés leadásával jön létre. A megrendelés csak és kizárólag a Valodietkekboltja.hu oldalon keresztül lehetséges on-line módon. A megrendelés feltétele az előzetes regisztráció. A regisztráció sikerességéről, valamint a megrendelés megtörténtéről Szolgáltató igazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. A regisztráció, megrendelés és ennek alapján történő teljesítés során, egészen a kiszállításig a Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályok maximális betartásával jár el. Az adatvédelmi nyilatkozat itt megtekinthető. A regisztrációt követő megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Valodietkekboltja.hu nem iktatja és a későbbiekben sem lesz hozzáférhető. 

2.2. A szerződés a necieplje.hu oldalon keresztül az alábbiak szerint jön létre:

(I.) Megrendelő kitölti a regisztrációs űrlapot. Az ajánlatkérésnek, valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie, az adatok tartalmáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött űrlapokból, a hamis, hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkért a Szolgáltatót értelemszerűen felelősség nem terheli.

(II.) Szolgáltató a regisztráció sikerességéről legkésőbb 24, azaz huszonnégy órán belül viszontigazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. Az elektronikus levelet fogadó Szolgáltató és Megrendelő esetleges technikai problémáikból eredő hibákért felelősség Szolgáltatót nem terheli sem a regisztráció, sem a regisztrációt követő esetleges szolgáltatás teljes időtartamában sem.

(III.) A regisztráció feltétele, hogy a Megrendelő az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, megtekintette és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Szolgáltató biztosítja, hogy a Valodietkekboltja.hu oldalon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető. Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Az azonosító minden esetben a regisztrált felhasználó által megadott email cím. Két vagy több azonosítóból származó esetleges kedvezményeket összevonni nem lehet. Egy személy által csak egy élő-regisztráció lehetséges.

(IV.) Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Az azonosító minden esetben a regisztrált felhasználó által megadott email cím. Két vagy több azonosítóból származó esetleges kedvezményeket összevonni nem lehet. Egy személy által csak egy élő regisztráció lehetséges.

(V.) Megrendelés esetén Megrendelőnek meg kell adnia a számlázási adatait, mely adatok valódiságáért felelősség kizárólag a Megrendelőt terhelik. Szolgáltató a megadott adatok alapján állítja ki a megrendelés után a számlát. A számlakiállítás az adójogszabályok és az adóhatóság által támasztott jogi követelményeknek megfelel.

2.3. Szolgáltató kijelenti és egyben vállalja, hogy a regisztráció és megrendelés során rögzített adatok a törvényi előírásnak megfelelően kerülnek rögzítésre, felhasználásra egészen a regisztrációtól kezdve a megrendelt áruk kiszállításáig. A kiszállítás esetében bevont szállító cégek adatkezeléséért felelősséget, szintén a törvényi előírásoknak megfelelően a kiszállító cég vállal. Szolgáltató csak és kizárólag olyan szállító cégekkel működik közre, akik a hatályos magyar törvényi előírásoknak minden szempontból megfelelnek.

2.4. Szolgáltató kijelenti, hogy a megrendelés leadásáról azonnal, de legkésőbb 12 órán belül automatikus visszaigazolást küld Megrendelő e-mail címére, amelyben a megrendelés minden lényeges adata feltüntetésre kerül. Az elektronikus levelet fogadó Szolgáltató esetleges technikai problémáiból eredő hibákért felelősséget ez esetben sem vállalunk.

2.5. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt termékek rendelkezésre álljanak és a Megrendelőket a teljes rendelési mennyiséggel kiszolgálja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató törekvése ellenére előfordulhat, hogy a raktárkészlet hiány alakul ki és ezért néhány megrendelt termék nem áll kellő mennyiségben rendelkezésre. Ilyen esetekben Szolgáltató az alábbiak szerint jár el.

(I.) Amennyiben az adott megrendelést alkotó termékek összesített darabszámát tekintve a termékek legalább 80%-a rendelkezésre áll, akkor a kiszállítás automatikusan teljesítésre kerül a rendelkezésre álló mennyiséggel és az annak megfelelő számlaértékkel. Megrendelő a csökkentett teljesítést elfogadja és a csökkentett számlaérték kifizetésére kötelezett.

(II.) Amennyiben az adott megrendelést alkotó termékek összesített darabszámát tekintve a termékek kevesebb, mint 80%-a áll csak rendelkezésre, ebben az esetben Szolgáltató telefonon felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel és tájékoztatja a termékhiány mértékéről, és ezzel egyidejűleg egyeztet vele, hogy kéri-e a csökkentett mennyiségben történő teljesítést, vagy nem. Amennyiben nem kéri a csökkentett mennyiségű teljesítést, a megrendelés érvényét veszti és a Felek mentesülnek kötelezettségeik alól.

2.6. Akciós termékek a készlet erejéig és csak háztartási mennyiségben rendelhetőek.

2.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató időről időre promóciós célú nyereményjátékokat szervez, amelyen a Megrendelők résztvevővé válhatnak. Megrendelő a nyereményjáték időszakában leadott megrendelésével a nyereményjáték szabályzatát kifejezetten elfogadja, amely szabályzatot a Szolgáltató a webáruház honlapján közzétesz.

2.8. A Megrendelő csak 18. életévét betöltött személy lehet, melyet a szállításkor minden esetben ellenőrzünk.

3. Díjazás/számlázás

3.1. Az oldalon feltüntetett árak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák!

3.2. Szolgáltató garantálja, hogy a Valodietkekboltja.hu oldalon közzétett árak az egyes megrendelések tekintetében irányadóak, így a Megrendelő a honlapon elérhető és feltüntetett árak kifizetésére köteles, mely árak a rendeléskor leadott árakat jelentik. A megrendelést visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerülnek ezen árak. Az árváltoztatás jogát Szolgáltató fenntartja, azonban ez a fentieknek megfelelően nem érinti a már leadott megrendeléseket.

3.3. A megrendelt áruk megfizetése készpénzben történik utánvéttel, a kiszállítást végző futár részére, a megrendelt áruk és a számla átadásával egyidejűleg. A megrendelt áruk átadásának feltétele, hogy Megrendelő azok ellenértékét megfizesse.

3.4. A kiszállítás díjazása

A kiszállítást szolgáltató szállítási partnere végzi. Szolgáltató jogosult Megrendelő felé a kiszállításért külön díjat felszámítani, továbbá bruttó 5000 Ft alatti megrendelések esetén csomagolási díjat is felszámítani. A kiszállítási időpontok, díjak és a kiszállítással kapcsolatos mindenkori egyéb feltételek a http://www.valodietkekboltja.hu/  oldalon találhatóak.

4. A szerződés érvényessége, hatálya és megszűnése

4.1. Megrendelő és a Szolgáltató között a jogviszony határozott időre jön létre, amely a konkrét megrendelés leadásától, a megrendelésben leadott áruk kiszállításáig, azok átvételéig tart. A felek között létrejött jogviszony a teljesedésbe menetellel megszűnik, ez azonban nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendeletben rögzített elállási jogával éljen, a rendeletben meghatározott módon és feltételek betartásával.

4.2. Megrendelő legkésőbb a megrendelés visszaigazolásában foglalt kiszállítási napot megelőző munkanapon reggel 9 óráig jogosult a megrendeléstől elállni. Megrendelő a lemondást e-mailben köteles elküldeni az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre, a megrendelés azonosítóinak megadásával (megrendelő neve, megrendelés száma, szállítási cím). A jelen pontnak megfelelő lemondás esetén Megrendelőt semmilyen költség nem terheli. Szolgáltató a megrendelés lemondásának elfogadásáról visszaigazoló e-mailt küld Megrendelő részére.

4.3. A 4.2. pontban foglalt határidőn belüli lemondás hiányában Megrendelő köteles a kiszállított csomag átvételére. Amennyiben a csomag átvétele Megrendelőnek felróható okból mégis meghiúsul, az ebből fakadó költségek Megrendelőt terhelik, amely költségek a megfizetésig tartozásnak minősülnek és Szolgáltató a behajtásról a jogszabályoknak megfelelő módon intézkedhet. Kiegyenlítetlen tartozással rendelkező Megrendelő újabb megrendelésének elfogadását Szolgáltató jogosult visszautasítani a tartozás hiánytalan megfizetéséig.

4.4. A Szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni, ha és amennyiben tudomására jut, hogy a Megrendelő az adatközlési kötelezettségét vétkesen megszegte, illetve Szolgáltatót megtévesztette. Ez esetben a vétkes megszegésből, illetve megtévesztésből eredő kárát érvényesítheti Szolgáltató Megrendelővel szemben, a szolgáltatást megszüntetni, ha üzleti vagy jogi okokból annak fenntartására nem képes.

4.3. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést bármely más okból teljesíteni nem tudja, arról a Megrendelőt e-mail-ben, vagy telefonon értesíti. Szolgáltató kijelenti, hogy ez esetben őt kárfelelősség nem terheli, ezt Megrendelő visszavonhatatlanul tudomásul veszi.

5. Záró rendelkezések

5.1. Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek a jogvitájukra a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.2. A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony nyelve: magyar.

5.3. A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony tekintetében a polgári jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos joganyagok, jogszabályok, de különösen az 1959.évi IV. törvény, a polgári törvénykönyvről, valamint a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a távollevők között kötött szerződésekről irányadó.